فهرست مقالات


شماره 3 سال 22 پاییز 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970904165765 نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط اضطراب مرگ و سلامت عمومی نوجوانان مهاجر عراقی متأثر از جنگ با داعش
منصوره حاج حسینی
ژاکاو سلیم احمد
جواد اژه ای
زهرا نقش
2 13970904165766 نقش واسطه ا ی حمایت اجتماعی ادراک شده در رابطة بین روان سازه های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی
محمد علی بشارت
سمیرا کشاورز
مسعود غلامعلی لواسانی
الهام عربی
3 13970905165797 نقش واسطه ای بی اشتیاقی اخلاقی در رابطة بین صفات تاریک شخصیت و استعداد خیانت زناشویی
سجاد بشرپور
میرنادر میری
4 13970905165798 الگوی معنوی/ مذهبی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) : مطالعة کیفی
زهرا عبدخدایی
شهریار شهیدی
محمدعلی مظاهری
لیلی پناغی
وحید نجاتی
5 13970906165819 نقش واسطه ای سبک های پردازش هویت در رابطه بین سبک های دلبستگی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
حمیده محمدی
محبوبه فولادچنگ
6 13970906165820 رابطة ادراک ازسبک های والدینی با تاب آوری: نقش واسطه ای عاملیت انسانی
مامک مهدوی مزده
الهه حجازی
زهرا نقش
7 13970906165821 رابطة بین باورهای ارتباطی و دلزدگی زناشویی: نقش واسطه ای ذهن آگاهی
ابوالفضل دهقان
مسعود غلامعلی لواسانی
یاسر مدنی
8 13970906165822 معرفی کتاب: روان شناسی شناختی

شماره 2 سال 22 تابستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970517124346163747 بررسی ويژگیهای روانسنجی مقیاس چشم انداز زمان آینده و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی
محسن افشاری
الهه حجازی
جواد اژه ای
ناهید صادقی
2 1397051713418163748 رشد زبان در کودکان فارسی زبان 6 تا 7 سال
مهناز دهقان طزرجانی
پروین کدیور
محمدحسین عبداللهی
حمیدرضا حسن آبادی
3 13970517213432163756 نقش واسطه ای عواطف مثبت و منفی در رابطه بین معنای زندگی و سلامت روانی
لیلا محمدی
محمد علی بشارت
محمدرضا رضازاده
مسعود غلامعلی لواسانی
4 13970521113437163806 نقش واسطه ای منبع کنترل در رابطه بین روان بنه های ناسازگار اولیه و اضطراب اجتماعی نوجوانان
سیدولی اله موسوی
سجاد رضائی
ستاره عاطفی کرجوندانی
حمید جوان پرست
5 13970521172835163814 روابط ساختاری کودک آزاری و بد تنظیمی هیجانی با نشانه های شخصیت مرزی
طلیعه موسوی هندری
مجید محمود علیلو
یاسر مدنی
6 13970521174625163816 رابطة ابعاد کیفیت آموزشی کلاس و ارزیابی های شناختی با هیجان های تحصیلی و پیامدهای انگیزشی آن
زینب ربّانی
سیاوش طالع پسند
اسحق رحیمیان بوگر
محمد علی محمدی فر
7 1397052118122163817 اثربخشی روایت درمانگری به شیوۀ مشاورۀ گروهی بر عملکرد خانوادۀ زنان دارای همسر معتاد
محمد خدایاری فرد
غلامرضا سهراب پور
الهه حجازی
8 1397052118935163818 معرفی کتاب: «مبانی نظری و راهنمای عملی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT)» و «روانشناسی شناختی»

شماره 1 سال 22 بهار 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970524112530163869 مقایسه اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی-رفتاری بر کاهش علائم اضطراب مادران دارای کودکان اتیسم
جواد اژه ای
مریم صیادشیرازی
مسعود غلامعلی لواسانی
عبدالرحیم کسایی اصفهانی
2 1397052533612163881 مقایسة تجربة اجرای روان حالتی (عملکرد اوج) در ورزشکاران نخبه وغیر نخبة ایرانی
محمدامین جلیلوند
رسول روشن
مریم اسماعیلی نسب
رسول حمایت طلب
3 13970702164534 بررسی ترس از ارزیابی به عنوان میانجی در رابطة پهنای نقش و ساختار سازمانی با فرآیند اثربخشی
حمیدرضا عریضی
عاطفه اژه ای
4 13970702164535 رابطة هوش هیجانی و خودکار آمدی مبتنی بر عملکرد شغلی کارکنان
حدیث باقری
دامون رزمجویی
الهام ساعی
5 13970702164536 تأثیر آزمایشی ارزیابی شناختی و سرکوب گری هیجانی بر کارکردهای اجرایی و حافظه هیجانی بر اساس ابعاد زیستی حساسیت پردازش حسی
سهراب امیری
علی عیسی زادگان
ابوالقاسم یعقوبی
محمد حسین عبداللهی
6 13970702164538 نقش واسطه ای شیوه های مقابله با تنیدگی در رابطه بین تفکر خلاق و بهزیستی روان شناختی
اکرم قبادی
فریبرز نیکدل
ناصر نوشادی
7 13970702164541 بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطة بین قالب های ارتباطی خانواده و خود تنظیمی انگیزشی
سمیرا فیروزبخت
مرتضی لطیفیان
8 13970702164542 معرفی کتاب: مبانی نظری و راهنمای عملی توانبخشی عصب- روانشناختی

شماره 4 سال 21 زمستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970525112013163884 بررسی دیدگاه دانش آموزان مقطع ابتدایی درباره معرفت شناسی شخصی: یک مطالعه کیفی
زهرا تنها
پروین کدیور
محمدحسین عبداللهی
جعفر حسنی

شماره 3 سال 21 پاییز 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970525113122163885 نگرش به زمان در نوجوانان ایرانی: یک مطالعۀ کیفی
هیمن خضری آذر
الهه حجازی
جواد اژه ای
مسعود غلامعلی لواسانی

شماره 2 سال 21 تابستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970525114235163886 بررسی اثربخشی مشاورۀ گروهی مبتنی بر نظریۀ انتخاب و واقعیت درمانگری بر افزایش سازگاری اجتماعی و خود- تنظیمی در نوجوانان
سید رحمان حسینی
جواد اژه ای
مسعود غلامعلی لواسانی
شیوا خلیلی

شماره 1 سال 21 بهار 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970525115740163887 بررسی ويژگیهای روانسنجی سياهۀ خودتنظيمی نوجوانی در دانش آموزان دختر دبيرستانی
مسعود کيانی
الهه حجازی
جواد اژه ای
مسعود غلامعلی لواسانی

شماره 4 سال 20 زمستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970525121446163888 تحليل چند سطحي ارتباط دانش‏ آموزان با مدرسه از مقطع ابتدايي تا متوسطه
علي رضايي شريف
محمود قاضي طباطبايي
الهه حجازی
جواد اژه ای

شماره 3 سال 20 پاییز 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1397052772044163906 اثر پردازش های فراشناختی بر فعالیت ناحیه ای مغز با توجه به اضطراب و زودانگیختگی
مهناز شاهقلیان
پرویز آزاد فلاح
علی فتحی آشتیانی

شماره 2 سال 20 تابستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1397052773620163907 استانداردسازی آزمون هوشی ماتریس وین برای دانش آموزان 13-18 ساله ایرانی
جواد اژه ای
مسعود غلامعلی لواسانی
مرضیه رضایی
زهرا اکبری

شماره 1 سال 20 بهار 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970619162314164295 ساخت مقياس بين المللي دينداري با رويکرد مقايسة بين فرهنگي
محمد خداياري فرد

شماره 4 سال 19 زمستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970616175747164245 رابطۀ باورهای هوشی با خودگردانی در یادگیری
حسین زارع

شماره 3 سال 19 پاییز 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970619164642164296 رابطۀ خوش بینی تحصیلی و هوش هیجانی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
سلمان قنبرلو
مسعود غلامعلی لواسانی
جواد اژه ای

شماره 2 سال 19 تابستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 139706201113164304 عملکرد افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی در تکالیف حافظۀ کاذب
علی حیدری
علیرضا مرادی
محمدحسین عبداللهی
هادی پرهون
یزدان نادری

شماره 1 سال 19 بهار 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970623115927164370 نقش میانجی اهداف پیشرفت در رابطه بین نیاز به شناخت و درگیری شناختی: اثر بافت تعلل ورزی
رضا قربان جهرمی
الهه حجازی
جواد اژه ای
محمد خدایاری فرد

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 19 رکورد)