فهرست مقالات


شماره 2 سال 23 تابستان 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13980415190598 ساختار عاملی و ارایة مدل برای تحول مثبت جوانی در نوجوانان ایرانی
محمود قاسمی
محمد تقی فراهانی
محمد حسین عبداللهی
2 13980415190599 رابطة بین سبک دلبستگی و بهزیستی روانشناختی: نقش واسطه ای انعطاف پذیری شناختی
مینا فتحی آشتیانی
راضیه شیخ الاسلامی
3 13980415190603 ارتباط ادراک از سبک رهبری مربی و استحکام ذهنی ورزشکاران رشته های برخوردی
جلیل مرادی
کامبیز صادقی
علیرضا بهرامی
4 13980416190617 اثر رهبری اصیل بر فرسودگی شغلی با میانجیگری حیطه های زندگی کاری و خودکارآمدی مقابله شغلی
رضا کریمی
کیومرث بشلیده
سید اسماعیل هاشمی
5 13980416190641 رابطة ویژگیهای انگیزشی شغل با فرسودگی با کاربردهای غیرخطی مدل معادلات ساختاری
حمیدرضا عریضی
پریناز کاکولکی
6 13980416190647 اثربخشی برنامة آموزشی ذهن آگاهی مثبت بر پاسخ به تنیدگی و علائم افسردگی نوجوانان پسر دارای نشانه های افسردگی
محمد یزدانی
مریم اسماعیلی
7 13980416190648 نقش تعدیل کنندۀ ذهن آگاهی در رابطۀ بین افسردگی، اضطراب و تنیدگی با بهزیستی روان شناختی
مرتضی کشمیری
علی فتحی آشتیانی
پیوند جلالی

شماره 1 سال 23 بهار 1398

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13971228178325 مقایسة الگوی ساختاری پردازش شناختی خودکار بر همجوشی شناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور و علوم پزشکی
حسین زارع
سعید طالبی
احمد رستگار
2 13980102178344 نقش واسطه ای نیازهای اساسی روانشناختی در رابطه بین ارزشهای فرهنگی (فردگرایی-جمع گرایی) و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
حمیده محمدی
محبوبه فولادچنگ
3 13980102178345 تنوع و سرعت استقرار فرآیندها و راهبردهای نظم بخش هیجان های غم، خشم، ترس و درد در کودکان: یک مطالعة کيفی
علیرضا زرندی
شعله امیری
حسین مولوی
4 13980102178347 تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس الگوی ارتباط والد-فرزند با میانجیگری تاب آوری و توانایی حل مسئله
خدیجه ابوالمعالی
کیانوش هاشمیان
اقدس اعرابیان
5 13980102178348 ویژگیهای روانسنجی مقیاس ارضا و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی
راضیه شیخ الاسلامی
فرزانه یزدانی
زینب السادات رضوی اصطهباناتی
6 13980102178349 رابطه بین ویژگی های شخصیتی، رفتار اخلاقی و احساس گناه با رفتار شهروندی اجباری
محمد علی نادی
هاجر عزیزی
نفیسه مسجدی
7 13980102178350 رابطه تعارض کار- خانواده با فشار روانشناختی و رضایت زندگی
عبدالزهرا نعامی
مریم محمودی کیا

شماره 4 سال 22 زمستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13971026166935 اثربخشی آموزش رویکرد هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی و میل به طلاق در زوج ها
محمد محمدی
جواد اژه ای
مسعود غلامعلی لواسانی
2 13971026166936 رابطة ادراک مخاطره و نظم جویی شناختی هیجان با گرایش به اعتیاد با میانجی گری سبک های تصمیم گیری
حسین زارع
سوسن کنگاوری
مهناز علی اکبری دهکردی
3 13971027166953 مقایسة نظامنامة ‏اخلاق حرفه ‏ای روانشناسان در کشورهای ایران، آمریکا، کانادا، بریتانیا و استرالیا
بهناز دوران
علی فتحی آشتیانی
4 13971027166954 اثر القای عاطفة مثبت بر روی کنش شناختی کلامی با توجه به بعد شخصیتی برونگرایی
نیلوفر عابدینی
پرویز آزادفلاح
5 13971027166955 اثربخشی درمانگری شناختی-رفتاری بی خوابی و درمانگری شناختی-رفتاری بی خوابی مبتنی بر اینترنت در افراد مبتلا به بی خوابی همبود با افسردگی
مریم عظیمی
علیرضا مرادی
جعفر حسنی
6 13971027166956 پيش بيني سرزندگي تحصيلي بر اساس ويژگي هاي شخصيتي با واسطه گري خودشفقت ورزی
مینا مهبد
فرهاد خرمایی

شماره 3 سال 22 پاییز 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970904165765 نقش واسطه ای تاب آوری در ارتباط اضطراب مرگ و سلامت عمومی نوجوانان مهاجر عراقی متأثر از جنگ با داعش
منصوره حاج حسینی
ژاکاو سلیم احمد
جواد اژه ای
زهرا نقش
2 13970904165766 نقش واسطه ا ی حمایت اجتماعی ادراک شده در رابطة بین روان سازه های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی
محمد علی بشارت
سمیرا کشاورز
مسعود غلامعلی لواسانی
الهام عربی
3 13970905165797 نقش واسطه ای بی اشتیاقی اخلاقی در رابطة بین صفات تاریک شخصیت و استعداد خیانت زناشویی
سجاد بشرپور
میرنادر میری
4 13970905165798 الگوی معنوی/ مذهبی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) : مطالعة کیفی
زهرا عبدخدایی
شهریار شهیدی
محمدعلی مظاهری
لیلی پناغی
وحید نجاتی
5 13970906165819 نقش واسطه ای سبک های پردازش هویت در رابطه بین سبک های دلبستگی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
حمیده محمدی
محبوبه فولادچنگ
6 13970906165820 رابطة ادراک ازسبک های والدینی با تاب آوری: نقش واسطه ای عاملیت انسانی
مامک مهدوی مزده
الهه حجازی
زهرا نقش
7 13970906165821 رابطة بین باورهای ارتباطی و دلزدگی زناشویی: نقش واسطه ای ذهن آگاهی
ابوالفضل دهقان
مسعود غلامعلی لواسانی
یاسر مدنی
8 13970906165822 معرفی کتاب: روان شناسی شناختی

شماره 2 سال 22 تابستان 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970517124346163747 بررسی ويژگیهای روانسنجی مقیاس چشم انداز زمان آینده و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی
محسن افشاری
الهه حجازی
جواد اژه ای
ناهید صادقی
2 1397051713418163748 رشد زبان در کودکان فارسی زبان 6 تا 7 سال
مهناز دهقان طزرجانی
پروین کدیور
محمدحسین عبداللهی
حمیدرضا حسن آبادی
3 13970517213432163756 نقش واسطه ای عواطف مثبت و منفی در رابطه بین معنای زندگی و سلامت روانی
لیلا محمدی
محمد علی بشارت
محمدرضا رضازاده
مسعود غلامعلی لواسانی
4 13970521113437163806 نقش واسطه ای منبع کنترل در رابطه بین روان بنه های ناسازگار اولیه و اضطراب اجتماعی نوجوانان
سیدولی اله موسوی
سجاد رضائی
ستاره عاطفی کرجوندانی
حمید جوان پرست
5 13970521172835163814 روابط ساختاری کودک آزاری و بد تنظیمی هیجانی با نشانه های شخصیت مرزی
طلیعه موسوی هندری
مجید محمود علیلو
یاسر مدنی
6 13970521174625163816 رابطة ابعاد کیفیت آموزشی کلاس و ارزیابی های شناختی با هیجان های تحصیلی و پیامدهای انگیزشی آن
زینب ربّانی
سیاوش طالع پسند
اسحق رحیمیان بوگر
محمد علی محمدی فر
7 1397052118122163817 اثربخشی روایت درمانگری به شیوۀ مشاورۀ گروهی بر عملکرد خانوادۀ زنان دارای همسر معتاد
محمد خدایاری فرد
غلامرضا سهراب پور
الهه حجازی
8 1397052118935163818 معرفی کتاب: «مبانی نظری و راهنمای عملی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد(ACT)» و «روانشناسی شناختی»

شماره 1 سال 22 بهار 1397

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970524112530163869 مقایسه اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی-رفتاری بر کاهش علائم اضطراب مادران دارای کودکان اتیسم
جواد اژه ای
مریم صیادشیرازی
مسعود غلامعلی لواسانی
عبدالرحیم کسایی اصفهانی
2 1397052533612163881 مقایسة تجربة اجرای روان حالتی (عملکرد اوج) در ورزشکاران نخبه وغیر نخبة ایرانی
محمدامین جلیلوند
رسول روشن
مریم اسماعیلی نسب
رسول حمایت طلب
3 13970702164534 بررسی ترس از ارزیابی به عنوان میانجی در رابطة پهنای نقش و ساختار سازمانی با فرآیند اثربخشی
حمیدرضا عریضی
عاطفه اژه ای
4 13970702164535 رابطة هوش هیجانی و خودکار آمدی مبتنی بر عملکرد شغلی کارکنان
حدیث باقری
دامون رزمجویی
الهام ساعی
5 13970702164536 تأثیر آزمایشی ارزیابی شناختی و سرکوب گری هیجانی بر کارکردهای اجرایی و حافظه هیجانی بر اساس ابعاد زیستی حساسیت پردازش حسی
سهراب امیری
علی عیسی زادگان
ابوالقاسم یعقوبی
محمد حسین عبداللهی
6 13970702164538 نقش واسطه ای شیوه های مقابله با تنیدگی در رابطه بین تفکر خلاق و بهزیستی روان شناختی
اکرم قبادی
فریبرز نیکدل
ناصر نوشادی
7 13970702164541 بررسی نقش واسطه ای تاب آوری در رابطة بین قالب های ارتباطی خانواده و خود تنظیمی انگیزشی
سمیرا فیروزبخت
مرتضی لطیفیان
8 13970702164542 معرفی کتاب: مبانی نظری و راهنمای عملی توانبخشی عصب- روانشناختی

شماره 4 سال 21 زمستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970525112013163884 بررسی دیدگاه دانش آموزان مقطع ابتدایی درباره معرفت شناسی شخصی: یک مطالعه کیفی
زهرا تنها
پروین کدیور
محمدحسین عبداللهی
جعفر حسنی

شماره 3 سال 21 پاییز 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970525113122163885 نگرش به زمان در نوجوانان ایرانی: یک مطالعۀ کیفی
هیمن خضری آذر
الهه حجازی
جواد اژه ای
مسعود غلامعلی لواسانی

شماره 2 سال 21 تابستان 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970525114235163886 بررسی اثربخشی مشاورۀ گروهی مبتنی بر نظریۀ انتخاب و واقعیت درمانگری بر افزایش سازگاری اجتماعی و خود- تنظیمی در نوجوانان
سید رحمان حسینی
جواد اژه ای
مسعود غلامعلی لواسانی
شیوا خلیلی

شماره 1 سال 21 بهار 1396

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970525115740163887 بررسی ويژگیهای روانسنجی سياهۀ خودتنظيمی نوجوانی در دانش آموزان دختر دبيرستانی
مسعود کيانی
الهه حجازی
جواد اژه ای
مسعود غلامعلی لواسانی

شماره 4 سال 20 زمستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970525121446163888 تحليل چند سطحي ارتباط دانش‏ آموزان با مدرسه از مقطع ابتدايي تا متوسطه
علي رضايي شريف
محمود قاضي طباطبايي
الهه حجازی
جواد اژه ای

شماره 3 سال 20 پاییز 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1397052772044163906 اثر پردازش های فراشناختی بر فعالیت ناحیه ای مغز با توجه به اضطراب و زودانگیختگی
مهناز شاهقلیان
پرویز آزاد فلاح
علی فتحی آشتیانی

شماره 2 سال 20 تابستان 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 1397052773620163907 استانداردسازی آزمون هوشی ماتریس وین برای دانش آموزان 13-18 ساله ایرانی
جواد اژه ای
مسعود غلامعلی لواسانی
مرضیه رضایی
زهرا اکبری

شماره 1 سال 20 بهار 1395

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970619162314164295 ساخت مقياس بين المللي دينداري با رويکرد مقايسة بين فرهنگي
محمد خداياري فرد

شماره 4 سال 19 زمستان 1394

  کد مقاله عنوان مقاله DOI نویسندگان فایل های مقاله
1 13970616175747164245 رابطۀ باورهای هوشی با خودگردانی در یادگیری
حسین زارع

ابتداقبلی12بعدیانتها مشاهده 1 تا 15 ( از 22 رکورد)