جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13971228178325 مقایسة الگوی ساختاری پردازش شناختی خودکار بر همجوشی شناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور و علوم پزشکی
سعید طالبی
احمد رستگار
حسین زارع
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)