جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13971228178325 مقایسة الگوی ساختاری پردازش شناختی خودکار بر همجوشی شناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور و علوم پزشکی
سعید طالبی
احمد رستگار
حسین زارع
2 13980416190641 رابطة ویژگیهای انگیزشی شغل با فرسودگی با کاربردهای غیرخطی مدل معادلات ساختاری
حمیدرضا عریضی
پریناز کاکولکی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)