جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980102178347 تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس الگوی ارتباط والد-فرزند با میانجیگری تاب آوری و توانایی حل مسئله
خدیجه ابوالمعالی
کیانوش هاشمیان
اقدس اعرابیان
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)