جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980719192827 بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس جدید صفات چهارگانة تاریک شخصیت
اکبر عطادخت
بهمن زردی گیکلو
حدیثه لاله
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)