جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980415190603 ارتباط ادراک از سبک رهبری مربی و استحکام ذهنی ورزشکاران رشته های برخوردی
کامبیز صادقی
علیرضا بهرامی
جلیل مرادی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)