جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980416190617 اثر رهبری اصیل بر فرسودگی شغلی با میانجیگری حیطه های زندگی کاری و خودکارآمدی مقابله شغلی
سید اسماعیل هاشمی
کیومرث بشلیده
رضا کریمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)