جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980416190647 اثربخشی برنامة آموزشی ذهن آگاهی مثبت بر پاسخ به تنیدگی و علائم افسردگی نوجوانان پسر دارای نشانه های افسردگی
محمد یزدانی
مریم اسماعیلی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)