جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990124236505 مقايسة اثربخشي روان درمانگري مثبت نگر گروهي و روان نمايشگري بر افزايش نگرش معنوي در زنان مبتلا به درد مزمن
مرجان حسنی راد
اورانوس قطبی نژاد بهر آسمانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)