جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980719192823 رابطه بین کمالگرایی و بهزیستی فضیلت گرا: نقش واسطه ای خودشفقت ورزی
فرزانه یزدانی
راضیه شیخ الاسلامی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)