جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990124236510 رابطه اميد به تحصيل و رويکرد به يادگيري: بررسي نقش واسطه اي خودتنظيمي تحصيلي
سمیرا راه پیما
فرهاد خرمائی
حمید بارانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)