جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980102178348 ویژگیهای روانسنجی مقیاس ارضا و ناکامی نیازهای بنیادین روانشناختی
فرزانه یزدانی
زینب السادات رضوی اصطهباناتی
راضیه شیخ الاسلامی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)