جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980102178344 نقش واسطه ای نیازهای اساسی روانشناختی در رابطه بین ارزشهای فرهنگی (فردگرایی-جمع گرایی) و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
حمیده محمدی
محبوبه فولادچنگ
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)