جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990406237988 مدل ساختاري اختلال وسواس جبري براساس کمالگرايي ناسازگار و کنترل روانشناختي والدين
شهرام وکیلی هریس
نعیمه محب
شعله لیوارجانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)