اخبار نشریه

قابل توجه محققین و نویسندگان محترم مقلات

قابل توجه محققین محترم:

در زمان ارسال مقاله لازم است مبلغ ۱۰۰ هزار تومان و در صورت پذیرفته شدن مقاله، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان به حساب زیر واریز و تصویر آن ارسال گردد.

 

شماره شبا: IR37 0180 0000 0000 3722 5669 70

شماره کارت: 1893 2409 8310 5859

به نام آقای محمد حسین عبداللهی