اخبار نشریه

پیام تسلیت انجمن ایرانی روانشناسی در پی درگذشت دکتر محمود منصور استاد برجسته روانشناسی ایران

هوالباقی

 

با اندوه، تأثر و تأسف فراوان درگذشت استاد معظم، دانشمند فرهیخته و فرزانه جناب آقای دکتر محمود منصور، چهره ماندگار و استاد پیشکسوت روانشناسی، عضو موسس و هیات مدیره انجمن ایرانی روانشناسی را به جامعه علمی کشور، روانشناسان، همکاران، همراهان، به ویژه دانشجویان آن استاد حکیم و فرزانه تسلیت می گوئیم. شادروان دکتر محمود منصور با آثار برجسته و حساسیت علمی زیاد، به حق در رشد، توسعه، پیشرفت و ارتقای رشته روانشناسی در ایران نقش بسزایی داشتند و جامعه علمی روانشناسی و دانشجویان این استاد گرانقدر، همیشه خود را مدیون ایشان دانسته و می دانند. از خداوند متعال برای آن راحل سرای باقی، طلب مغفرت و رحمت و برای بازماندگان، به ویژه دانشجویان ایشان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. 

 

انجمن ایرانی روانشناسی

مجله روانشناسی