ا

 • ابراهیمی. گل نوش پیش بینی تاب‌آوری از سبک‌های دلبستگی و تنظیم شناختی هیجان زنان دارای تجربه سوگ همسر [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • ادیب نیا. فائزه تدوين و ارزيابي اثربخشی بسته توانبخشی شناختی بر کاهش آسيب‌های شناختي نوجوانان فعال در فضای مجازی [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • ازخوش.منوچهر طراحی پروتکل مشاوره توان‌بخشی مبتنی بر روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت بر اساس تجارب افراد دارای آلبینیسم: یک مطالعه ترکیبی [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • اسکندری.ریحانه ادراک از سبک‌های والدگری و مؤلفه‌های شکوفایی در پیش بزرگسالی: نقش واسطه‌ای راهبردهای مدیریت زندگی [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • اسلمی.الهه طراحی و آزمون الگویی از رابطه شخصیت با اضطراب کرونا با میانجی‌گری استرس ادراک‌شده و خودکارآمدی در نوجوانان [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • اشرافی.فرزاد مقایسه سوگیری توجه به حالت‌های چهره‌ای بیان کننده سردرد و سبک‌های مقابله با درد در افراد دارای میگرن و افراد سالم [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • افروز.غلامعلی اثربخشی برنامۀ توانمندسازی حسی- حرکتی خانواده محور بر مهارت‌های زندگی روزمرۀ دانش‌آموزان با نشانگان داون [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • اکبری چرمهینی.صغری تدوين و ارزيابي اثربخشی بسته توانبخشی شناختی بر کاهش آسيب‌های شناختي نوجوانان فعال در فضای مجازی [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • اکبری نژاد.هادی مقایسه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان راه‌حل‌محور کوتاه‌مدت بر کیفیت زندگی و تاب‌آوری نوجوانان دختر مبتلا به بیماری قلبی [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • امیری نیا.مریم تأثیر مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیک بر خودانتقادی و شفقت خود دختران نوجوان با سابقه خودزنی [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • امینی.ناصر مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی و رویکرد پذیرش و تعهد بر تربیت شهروندی در بین کارمندان [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • ایمانی.مهدی تأثیر مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیک بر خودانتقادی و شفقت خود دختران نوجوان با سابقه خودزنی [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]

آ

 • آربزی.محسن بررسی ساختار عاملی و خصوصیات روان‌‌سنجی نسخه فارسی مقیاس باورهای ضمنی رقابت [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • آریاپوران. سعید مشکلات روان‌شناختی مادران کودکان مبتلا به کاستی‌توجه-بیش‌فعالی در دوره کووید-۱۹: نقش حمایت اجتماعی ادارک‌شده، حل مسئله اجتماعی و تاب‌آوری [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • آزادفلاح.پرویز گسترش مدل خودتخریب‌گری با تأکید بر تحول‌یافتگی من [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]

ب

 • باسره. محمد نقش واسطه اي خودانتقادي در رابطه بين خودشیفتگی و افکار خودکشی در نوجوانان [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • باقری شیخانگفشه.فرزین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر دشواری در تنظیم هیجان و انعطاف‌‌پذیری شناختی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • برهانی.خاطره مقایسه سوگیری توجه به حالت‌های چهره‌ای بیان کننده سردرد و سبک‌های مقابله با درد در افراد دارای میگرن و افراد سالم [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • بلوچ‌زاده خورشانه.سعید بررسی تطبیقی اثربخشی آموزش‌های قبل از ازدواج به روش برنامه آگاهی بر باورهای ناکارامد زوجی در افراد متقاضی ازدواج [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • بوربور.زینب اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر دشواری در تنظیم هیجان و انعطاف‌‌پذیری شناختی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • بهمنی.بهمن طراحی پروتکل مشاوره توان‌بخشی مبتنی بر روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت بر اساس تجارب افراد دارای آلبینیسم: یک مطالعه ترکیبی [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • بیرامی.منصور روابط ساختاری سبک‌های دلبستگی و نشانه‌های افسردگی اساسی نوجوانان با واسطه‌گری تحمل پریشانی و انعطاف‌پذیری شناختی [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]

پ

 • پناه علی.امیر مقایسه اثربخشی درمانهای تحریک فراجمجمه ای مغز با جریان مستقیم و رفتاردرمانی شناختی بر اختلال میل جنسی در مردان [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • پوررزاق. آزاده هیجان‌های معرفتی در طی فعالیت‌‌های حل مسأله ریاضی در میان کودکان با ناتوانی یادگیری در ریاضی [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • پولادی ریشهری.علی مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی و رویکرد پذیرش و تعهد بر تربیت شهروندی در بین کارمندان [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]

ت

 • تدین.اعظم طراحی و آزمون الگویی از رابطه شخصیت با اضطراب کرونا با میانجی‌گری استرس ادراک‌شده و خودکارآمدی در نوجوانان [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • ترابی.سید سعید ویژگی‌‌های روان‌سنجی مقیاس هیجان‌‌خواهی زاکرمن: عاملی برای پیش‌‌بینی اهمال‌‌کاری تحصیلی دانشجویان [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • تقوائی نیا.علی مقایسه زوج درمانی متمرکز بر هیجان و زوج درمانی گاتمن بر سازش زناشویی و چهار اسب سوارکار نابودگر زوجین [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • تقوی.محمدرضا ویژگی‌‌های روانسنجی سطح درونی پرسشنامه تحلیل ساختاری رفتار اجتماعی بنجامین (خود-پنداره) [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]

ج

 • جراره.جمشید پیش‌بینی اختلال‌های شخصیت بر اساس ترومای پیچیده و روابط موضوعی با میانجی‌گری توان‌مندی ایگو در دانشجو معلمان [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • جراره.جمشید مقایسه زوج درمانی متمرکز بر هیجان و زوج درمانی گاتمن بر سازش زناشویی و چهار اسب سوارکار نابودگر زوجین [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • جعفری.لیلا مقایسه زوج درمانی متمرکز بر هیجان و زوج درمانی گاتمن بر سازش زناشویی و چهار اسب سوارکار نابودگر زوجین [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • جوشنی.علیرضا ویژگی های روان‌سنجی آزمون بندر گشتالت در دانش آموزان مقطع ابتدایی [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]

ح

 • حاتمی.محمد اثربخشی درمان فراتشخیصی بر کارآمدی هیجان، واکنش های قلبی عروقی، کیفیت خواب و انعطاف پذیری روان شناختی در آزادگان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • حاجی‌زاده.نوريه اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر فرسودگی جسمی، روانی و هیجانی زناشویی زوجین متقاضی طلاق [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • حبیبی. فاطمه نقش سلامت جسمانی و درد روان‌شناختی در پیش‌بینی اقدام به خودکشی: عامل واسطه ای تحمل پریشانی و پرخاشگری معطوف به خود [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • حجازی.الهه ادراک از سبک‌های والدگری و مؤلفه‌های شکوفایی در پیش بزرگسالی: نقش واسطه‌ای راهبردهای مدیریت زندگی [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • حدادی.فاطمه اثربخشی آموزش فلسفه کودک و نوجوان بر هوش موفق، هوش هیجانی و خرد در دانش‌آموزان [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • حسن آبادی.حمید رضا ویژگی‌‌های روان‌سنجی مقیاس هیجان‌‌خواهی زاکرمن: عاملی برای پیش‌‌بینی اهمال‌‌کاری تحصیلی دانشجویان [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • حسن آبادی.حمیدرضا هیجان‌های معرفتی در طی فعالیت‌‌های حل مسأله ریاضی در میان کودکان با ناتوانی یادگیری در ریاضی [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • حسنی.جعفر اثربخشی درمان فراتشخیصی بر کارآمدی هیجان، واکنش های قلبی عروقی، کیفیت خواب و انعطاف پذیری روان شناختی در آزادگان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • حکمتیان فرد.صادق رابطه طرحواره‌های ناسازگار اولیه با تعلل‌ورزی تحصیلی با نقش میانجی ویژگی‌های شخصیتی و کمال‌گرایی [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]

خ

 • خادمی.مژگان بررسی فرسودگی شغلی در پزشکان بیمارستان امام حسین (ع) در دوران پاندمی کووید 19 [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • خان محمدی.ارسلان نقش واسطه ای کنترل هیجانی در رابطه بین نیازهای اساسی روان‌شناختی با گرایش به مصرف مواد مخدر در دانش‌آموزان [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • خانجانی.محمد سعید طراحی پروتکل مشاوره توان‌بخشی مبتنی بر روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت بر اساس تجارب افراد دارای آلبینیسم: یک مطالعه ترکیبی [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • خانی مهرآبادی.فرزانه طراحی و آزمون الگویی از رابطه شخصیت با اضطراب کرونا با میانجی‌گری استرس ادراک‌شده و خودکارآمدی در نوجوانان [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • خسروی روبیات. زهرا نقش میانجی پریشانی روان‌شناختی در رابطه آشفتگی استنتاج با علائم وسواسی- اجباری [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]

د

 • دادجو. محسن مسیرهای تحولی هوش شناختی در کودکان پیش‌دبستانی ایرانی [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • داوری آشتیانی.رزیتا بررسی فرسودگی شغلی در پزشکان بیمارستان امام حسین (ع) در دوران پاندمی کووید 19 [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • دیلمی. سمانه نقش واسطه‌ا ی لذت تحصیلی در رابطه میان ارضای نیازها ی روان‌شناختی و درگیری عاملی دانشجویان [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]

ر

 • رحیمیان بوگر. اسحق مقایسه زوج درمانی متمرکز بر هیجان و زوج درمانی گاتمن بر سازش زناشویی و چهار اسب سوارکار نابودگر زوجین [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • رحیمیان بوگر. اسحق نقش سلامت جسمانی و درد روان‌شناختی در پیش‌بینی اقدام به خودکشی: عامل واسطه ای تحمل پریشانی و پرخاشگری معطوف به خود [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • رنجبر شایان. حسین مقایسه اثربخشی درمانهای تحریک فراجمجمه ای مغز با جریان مستقیم و رفتاردرمانی شناختی بر اختلال میل جنسی در مردان [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]

ز

 • زارع.بتول اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر شفقت خود و سرزندگی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال‌های یادگیری [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • زارع.حسین ساخت و هنجاريابی آزمون رايانه‌ای حافظه‌ی کاری کودکان [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • زارعی.زهرا مقایسه سوگیری توجه به حالت‌های چهره‌ای بیان کننده سردرد و سبک‌های مقابله با درد در افراد دارای میگرن و افراد سالم [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]

س

 • سبحانی.الهه مسیرهای تحولی هوش شناختی در کودکان پیش‌دبستانی ایرانی [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • سرافراز.مهدی رضا ویژگی‌‌های روانسنجی سطح درونی پرسشنامه تحلیل ساختاری رفتار اجتماعی بنجامین (خود-پنداره) [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • سلطانی.زهرا اثربخشی برنامۀ توانمندسازی حسی- حرکتی خانواده محور بر مهارت‌های زندگی روزمرۀ دانش‌آموزان با نشانگان داون [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • سلیمان نژاد.اکبر اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر فرسودگی جسمی، روانی و هیجانی زناشویی زوجین متقاضی طلاق [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • سماواتیان.حسین شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان یک واحد صنعتی با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • سیفوری.امید پیش‌بینی اختلال‌های شخصیت بر اساس ترومای پیچیده و روابط موضوعی با میانجی‌گری توان‌مندی ایگو در دانشجو معلمان [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]

ش

 • شاه نظری.مهدی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی (مهارت‌های مقابله با خلق منفی و مدیریت استرس) بر راهبردهای نظم‌جویی شناختی در دانش‌آموزان دختر تیزهوش [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • شریفی.اصغر تبیین الگوی پیش‌‌بینی تعارضات زناشویی دانشجویان براساس نیازهای اساسی [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • شریفی.علی اکبر ساخت و هنجاريابی آزمون رايانه‌ای حافظه‌ی کاری کودکان [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • شفیع آبادی.عبدالله تبیین الگوی پیش‌‌بینی تعارضات زناشویی دانشجویان براساس نیازهای اساسی [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • شفیعی تبار.مهدیه مقایسه تاب آوری و حمایت اجتماعی ادراک شده در زنان نابارور دارای سطوح بالا و پایین انگ ناباروری [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • شکیبا.شیما طراحی پروتکل مشاوره توان‌بخشی مبتنی بر روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت بر اساس تجارب افراد دارای آلبینیسم: یک مطالعه ترکیبی [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • شهنی ییلاق.منیجه بررسی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه گری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • شیرالی نیا.خدیجه انسجام خانوادگی و والدآزاری: نقش واسطه ای خشونت خانگی، تعارض زناشویی، عزت‌نفس و تاب آوری [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]

ص

 • صادقی.جمال نقش واسطه ای کنترل هیجانی در رابطه بین نیازهای اساسی روان‌شناختی با گرایش به مصرف مواد مخدر در دانش‌آموزان [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • صباحی.پرویز اثر بخشی برنامه ترکیبی آموزش مدیریت والدین و فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس والدگری، رابطه والد–کودک و مشکلات برونی سازی شده کودک [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • صباغی نیا. عطیه شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان یک واحد صنعتی با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • صدری.مهدی نقش واسطه‌ا ی لذت تحصیلی در رابطه میان ارضای نیازها ی روان‌شناختی و درگیری عاملی دانشجویان [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • صمدیه.هادی نقش واسطه‌ا ی لذت تحصیلی در رابطه میان ارضای نیازها ی روان‌شناختی و درگیری عاملی دانشجویان [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • صوابی نیری.وحید اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر دشواری در تنظیم هیجان و انعطاف‌‌پذیری شناختی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]

ض

 • ضرغامی.محمد حسین انتخاب مناسب ترین سوالات شخصیت در سنجش ابعاد شخصیتی: ترکیب نظریه خصیصه مکنون و تحلیل داده‌های شبکه‌ای [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]

ط

 • طباطبائی.سید محمود مقایسه اثربخشی درمانهای تحریک فراجمجمه ای مغز با جریان مستقیم و رفتاردرمانی شناختی بر اختلال میل جنسی در مردان [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]

ع

 • عابد.نازنین پیش بینی تاب‌آوری از سبک‌های دلبستگی و تنظیم شناختی هیجان زنان دارای تجربه سوگ همسر [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • عالیپور.سیروس بررسی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه گری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • عباس پور.ذبیح اله انسجام خانوادگی و والدآزاری: نقش واسطه ای خشونت خانگی، تعارض زناشویی، عزت‌نفس و تاب آوری [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • عربزاده.مهدی اثربخشی آموزش فلسفه کودک و نوجوان بر هوش موفق، هوش هیجانی و خرد در دانش‌آموزان [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • عربزاده.مهدی هیجان‌های معرفتی در طی فعالیت‌‌های حل مسأله ریاضی در میان کودکان با ناتوانی یادگیری در ریاضی [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • عربزاده.مهدی ویژگی های روان‌سنجی آزمون بندر گشتالت در دانش آموزان مقطع ابتدایی [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • علیزاده.طاهر طراحی پروتکل مشاوره توان‌بخشی مبتنی بر روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت بر اساس تجارب افراد دارای آلبینیسم: یک مطالعه ترکیبی [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • علیزاده.محسن بررسی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و سرزندگی تحصیلی: نقش واسطه گری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • عمادی.سیده زهرا اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر شفقت خود و سرزندگی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال‌های یادگیری [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]

غ

 • غریب زاده.شهریار مسیرهای تحولی هوش شناختی در کودکان پیش‌دبستانی ایرانی [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • غلامعلی لواسانی.مسعود بررسی مقایسه اي رابطه طرحواره هاي ناسازگار اولیه با بهزیستی روانشناختی و نقش میانجیگر راهبرد هاي تنظیم شناختی هیجان در دو گروه نوجوانان با و بدون سابقه طلاق والدین [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]

ف

 • فراهانی.حجت الله گسترش مدل خودتخریب‌گری با تأکید بر تحول‌یافتگی من [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • فیضی.شبنم اثربخشی آموزش فلسفه کودک و نوجوان بر هوش موفق، هوش هیجانی و خرد در دانش‌آموزان [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]

ق

 • قاسم زاده.سوگند اثربخشی برنامۀ توانمندسازی حسی- حرکتی خانواده محور بر مهارت‌های زندگی روزمرۀ دانش‌آموزان با نشانگان داون [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • قاسم زاده.سوگند بررسی مقایسه اي رابطه طرحواره هاي ناسازگار اولیه با بهزیستی روانشناختی و نقش میانجیگر راهبرد هاي تنظیم شناختی هیجان در دو گروه نوجوانان با و بدون سابقه طلاق والدین [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • قاسمی مقدم. کبری تبیین الگوی پیش‌‌بینی تعارضات زناشویی دانشجویان براساس نیازهای اساسی [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • قدیمی باویل علیائی. نگار روابط ساختاری سبک‌های دلبستگی و نشانه‌های افسردگی اساسی نوجوانان با واسطه‌گری تحمل پریشانی و انعطاف‌پذیری شناختی [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • قیصی زاده. یونس مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی و رویکرد پذیرش و تعهد بر تربیت شهروندی در بین کارمندان [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]

ک

 • کامیان. شقایق بررسی فرسودگی شغلی در پزشکان بیمارستان امام حسین (ع) در دوران پاندمی کووید 19 [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • کاوه فارسانی. ذبیح الله ارزیابی الگوی رابطه بین ذهن‌آگاهی و کیفیت رابطه زناشویی با میانجی‌گری باورهای لذت‌بری و قدردانی [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • کریمی نیا.محمدمهدی بررسی تطبیقی اثربخشی آموزش‌های قبل از ازدواج به روش برنامه آگاهی بر باورهای ناکارامد زوجی در افراد متقاضی ازدواج [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • کسبی. زیبا نقش شدت درگیری با کرونا و استرس کرونا در پیش‌بینی نشانگان اختلال نافرمانی مقابله‌ای با میانجیگری پرخاشگری والدین [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • کلانتری.مهرداد تدوين و ارزيابي اثربخشی بسته توانبخشی شناختی بر کاهش آسيب‌های شناختي نوجوانان فعال در فضای مجازی [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • کوثری. فرزانه اثر بخشی برنامه ترکیبی آموزش مدیریت والدین و فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس والدگری، رابطه والد–کودک و مشکلات برونی سازی شده کودک [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • کیانی.آرینا اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر دشواری در تنظیم هیجان و انعطاف‌‌پذیری شناختی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • کیخسروانی.مولود مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی و رویکرد پذیرش و تعهد بر تربیت شهروندی در بین کارمندان [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]

گ

 • گودرزی.محمدعلی تأثیر مهارتهای رفتاردرمانی دیالکتیک بر خودانتقادی و شفقت خود دختران نوجوان با سابقه خودزنی [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]

م

 • مامی.شهرام نقش واسطه اي خودانتقادي در رابطه بين خودشیفتگی و افکار خودکشی در نوجوانان [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • محمدزاده.رجبعلی نقش واسطه ای کنترل هیجانی در رابطه بین نیازهای اساسی روان‌شناختی با گرایش به مصرف مواد مخدر در دانش‌آموزان [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • محمدنیا.زهرا اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی (مهارت‌های مقابله با خلق منفی و مدیریت استرس) بر راهبردهای نظم‌جویی شناختی در دانش‌آموزان دختر تیزهوش [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • محمودی نجف آبادی.فاطمه ارزیابی الگوی رابطه بین ذهن‌آگاهی و کیفیت رابطه زناشویی با میانجی‌گری باورهای لذت‌بری و قدردانی [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • مختاری.ستاره مقایسه سوگیری توجه به حالت‌های چهره‌ای بیان کننده سردرد و سبک‌های مقابله با درد در افراد دارای میگرن و افراد سالم [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • مکوند حسینی.شاهرخ اثر بخشی برنامه ترکیبی آموزش مدیریت والدین و فرزندپروری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس والدگری، رابطه والد–کودک و مشکلات برونی سازی شده کودک [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]
 • موسوی. اشرف سادات گسترش مدل خودتخریب‌گری با تأکید بر تحول‌یافتگی من [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • میرزایی. جعفر اثربخشی درمان فراتشخیصی بر کارآمدی هیجان، واکنش های قلبی عروقی، کیفیت خواب و انعطاف پذیری روان شناختی در آزادگان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • میرزائی فیض آبادی. سارا ویژگی‌‌های روانسنجی سطح درونی پرسشنامه تحلیل ساختاری رفتار اجتماعی بنجامین (خود-پنداره) [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]

ن

 • نادری. سارا بررسی مقایسه اي رابطه طرحواره هاي ناسازگار اولیه با بهزیستی روانشناختی و نقش میانجیگر راهبرد هاي تنظیم شناختی هیجان در دو گروه نوجوانان با و بدون سابقه طلاق والدین [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • نجفی.محمود نقش میانجی پریشانی روان‌شناختی در رابطه آشفتگی استنتاج با علائم وسواسی- اجباری [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • نخستین آصف.زهرا اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر دشواری در تنظیم هیجان و انعطاف‌‌پذیری شناختی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • نصرالهی.بیتا اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی (مهارت‌های مقابله با خلق منفی و مدیریت استرس) بر راهبردهای نظم‌جویی شناختی در دانش‌آموزان دختر تیزهوش [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • نظری فر.محسن ارزیابی الگوی رابطه بین ذهن‌آگاهی و کیفیت رابطه زناشویی با میانجی‌گری باورهای لذت‌بری و قدردانی [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • نظریان سامانی.راضیه انسجام خانوادگی و والدآزاری: نقش واسطه ای خشونت خانگی، تعارض زناشویی، عزت‌نفس و تاب آوری [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • نقش.زهرا ادراک از سبک‌های والدگری و مؤلفه‌های شکوفایی در پیش بزرگسالی: نقش واسطه‌ای راهبردهای مدیریت زندگی [ دوره27, شماره 3 - پاییز سال 1402]
 • نقش.زهرا اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر شفقت خود و سرزندگی مادران دارای کودک مبتلا به اختلال‌های یادگیری [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • نقی زاده علمداری.ماهک مقایسه اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی و درمان راه‌حل‌محور کوتاه‌مدت بر کیفیت زندگی و تاب‌آوری نوجوانان دختر مبتلا به بیماری قلبی [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]
 • نیساری.مریم مشکلات روان‌شناختی مادران کودکان مبتلا به کاستی‌توجه-بیش‌فعالی در دوره کووید-۱۹: نقش حمایت اجتماعی ادارک‌شده، حل مسئله اجتماعی و تاب‌آوری [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • نیوشا.بهشته انتخاب مناسب ترین سوالات شخصیت در سنجش ابعاد شخصیتی: ترکیب نظریه خصیصه مکنون و تحلیل داده‌های شبکه‌ای [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]

و

 • واجد مجرد.مهتا مسیرهای تحولی هوش شناختی در کودکان پیش‌دبستانی ایرانی [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • واحدی.محسن طراحی پروتکل مشاوره توان‌بخشی مبتنی بر روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت بر اساس تجارب افراد دارای آلبینیسم: یک مطالعه ترکیبی [ دوره27, شماره 1 - بهار سال 1402]
 • وطن دوست.علی نقش واسطه ای کنترل هیجانی در رابطه بین نیازهای اساسی روان‌شناختی با گرایش به مصرف مواد مخدر در دانش‌آموزان [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]

ه

 • هادیان فرد.حبیب ویژگی‌‌های روانسنجی سطح درونی پرسشنامه تحلیل ساختاری رفتار اجتماعی بنجامین (خود-پنداره) [ دوره27, شماره 4 - زمستان سال 1402]

ی

 • یکانی زاد.امیر اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر فرسودگی جسمی، روانی و هیجانی زناشویی زوجین متقاضی طلاق [ دوره27, شماره 2 - تابستان سال 1402]