• صفحه اصلی
  • اثربخشی روایت‌درمانی بر نگرانی از بدریختی بدن و خودکارآمدی ادراک‌شده دانش‌آموزان دختر مبتلا به چاقی و اضافه وزن

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400070227422 بازدید : 208 صفحه: 182 - 189

20.1001.1.18808436.1401.26.2.7.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط