• صفحه اصلی
  • مقایسه تداعی‏ های ضمنی و آشکار مربوط به افسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به اختلال خوردن و افراد سالم

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400060722514 بازدید : 2101 صفحه: 242 - 251

20.1001.1.18808436.1401.26.3.1.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط