• صفحه اصلی
  • مقایسه تداعی‏ های ضمنی و آشکار مربوط به افسردگی و اضطراب در افراد مبتلا به اختلال خوردن و افراد سالم

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400060722514 بازدید : 102 صفحه: 242 - 251

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط