• صفحه اصلی
  • نقش صفات مرضی شخصیت، طرحواره‌های ناسازگار اولیه و طرحواره‌های هیجانی در پیش‌بینی اختلالات شخصیت خوشه B

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000517274464 بازدید : 101 صفحه: 76 - 90

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط