• صفحه اصلی
  • شیوع انواع نشانه‌های ملال پیش قاعدگی در زنان ایرانی و رابطه آن با دشواری در تنظیم هیجانی و تغییر شدت علائم در ایام کرونا

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000122272952 بازدید : 130 صفحه: 12 - 23

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط