• صفحه اصلی
  • بررسی ویژگی های روان‌سنجی و ساختارعاملی نسخه فارسی مقیاس اعتیاد به گوشی هوشمند (SAS)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000226273459 بازدید : 2478 صفحه: 24 - 34

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط