• صفحه اصلی
  • تبيين ذهن آگاهي بر اساس تنظيم هيجان و فعاليت نظام هاي بازداري- فعالسازي رفتاري در دانشجويان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 14000404273989 بازدید : 503 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط