• صفحه اصلی
  • خصوصیات روان‌سنجی و ساختارعاملی نسخه فارسی مقیاس راهبردهای مقابله‌ای پیشاقاعدگی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله