جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970521174625163816 رابطة ابعاد کیفیت آموزشی کلاس و ارزیابی های شناختی با هیجان های تحصیلی و پیامدهای انگیزشی آن
زینب ربّانی
اسحق رحیمیان بوگر
محمد علی محمدی فر
سیاوش طالع پسند
2 13970616175747164245 رابطۀ باورهای هوشی با خودگردانی در یادگیری
حسین زارع
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)