جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1397051713418163748 رشد زبان در کودکان فارسی زبان 6 تا 7 سال
پروین کدیور
محمدحسین عبداللهی
حمیدرضا حسن آبادی
مهناز دهقان طزرجانی
2 1397052773620163907 استانداردسازی آزمون هوشی ماتریس وین برای دانش آموزان 13-18 ساله ایرانی
مسعود غلامعلی لواسانی
مرضیه رضایی
زهرا اکبری
جواد اژه ای
3 13970616175747164245 رابطۀ باورهای هوشی با خودگردانی در یادگیری
حسین زارع
4 1397062313538164376 مکانیسم زیربنایی رابطۀ حافظه کاری و هوش سیال
جواد اژه ای
پرویز آزاد فلاح
ولی الله فرزاد
روح الله شهابی
5 13970702164535 رابطة هوش هیجانی و خودکار آمدی مبتنی بر عملکرد شغلی کارکنان
حدیث باقری
دامون رزمجویی
الهام ساعی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 5 ( از 5 رکورد)