جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970517124346163747 بررسی ويژگیهای روانسنجی مقیاس چشم انداز زمان آینده و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی
الهه حجازی
جواد اژه ای
ناهید صادقی
محسن افشاری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)