جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970906165820 رابطة ادراک ازسبک های والدینی با تاب آوری: نقش واسطه ای عاملیت انسانی
مامک مهدوی مزده
زهرا نقش
الهه حجازی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)