جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970906165819 نقش واسطه ای سبک های پردازش هویت در رابطه بین سبک های دلبستگی و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان
محبوبه فولادچنگ
حمیده محمدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)