جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970904165766 نقش واسطه ا ی حمایت اجتماعی ادراک شده در رابطة بین روان سازه های ناسازگار اولیه و کیفیت زندگی
محمد علی بشارت
مسعود غلامعلی لواسانی
الهام عربی
سمیرا کشاورز
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)