جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13971027166956 پيش بيني سرزندگي تحصيلي بر اساس ويژگي هاي شخصيتي با واسطه گري خودشفقت ورزی
فرهاد خرمایی
مینا مهبد
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)