جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980719192826 نقش واسطه ای بازخورد خشم در رابطه بین ناگویی هیجان و مهارت های ارتباطی
مصطفی ملکی
صفدر نبی زاده
حسین محققی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)