جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13971026166936 رابطة ادراک مخاطره و نظم جویی شناختی هیجان با گرایش به اعتیاد با میانجی گری سبک های تصمیم گیری
حسین زارع
مهناز علی اکبری دهکردی
سوسن کنگاوری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)