عضو اتحادیه بين المللی روان شناسی علمی
International Union of Psychological Science (IUPsyS) 

کارگاه زوج درمانی مبتنی بر پذیرش

کارگاه زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و ذهن آگاهی توسط دکتر عبدالله امیدی در تاریخ  9 و 10 آبان ماه 1392 در دفتر انجمن برگزار می گردد. علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 09373964609 یا 26211383-021 تماس بگیرند.

کارگاه های در حال اجرا

کارگاه درمان فعال سازی رفتاری

کارگاه درمان فعال سازی رفتاری برای کاهش اضطراب و افسردگی توسط دکتر علیرضا مرادی در تاریخ  17 آبان ماه 1392 در دفتر انجمن برگزار می گردد. علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 09373964609 یا 26211383-021 تماس بگیرند.

کارگاه های در حال اجرا

کارگاه درمان اختلالات جنسی

کارگاه درمان اختلالات جنسی توسط دکتر رسول روشن درتاریخ 30 آبان و 1 آذر1392 در دفتر انجمن برگزار می گردد. علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 09373964609 یا 26211383-021 تماس بگیرند.

کارگاه های در حال اجرا

کارگاه درمان اختلالات جنسی

کارگاه آموزشی درمان اختلالات جنسی به مدت 16 ساعت در تاریخ 30 آبان ماه و اول آذر ماه  1392 در دفتر انجمن برگزار می گردد. علاقه مندان به شرکت در این کارگاه جهت ثبت نام با تلفن های 09373964609 یا 26211381-021 تماس بگیرند.

کارگاه های در حال اجرا

کارگاه کاربرد نرم افزار AMOS در علوم رفتاری

کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزار AMOS در علوم رفتاری به مدت 16 ساعت در تاریخ 16 و 17 آبان ماه 1392 در دفتر انجمن برگزار می گردد. علاقه مندان به شرکت در این کارگاه جهت ثبت نام با تلفن های 09373964609 یا 26211381-021 تماس بگیرند.

کارگاه های در حال اجرا

صفحه1 از2