عضویت در انجمن

برای عضویت در انجمن شما بایستی ابتدا عضو سایت گردید. در گام بعد، وارد سایت شده و از طریق منوی کاربری (منوی سمت چپ) با انتخاب گزینه "عضویت در انجمن" درخواست خود را ارسال نمایید.

لازم به ذکر است، عضویت به صورت پیوسته، وابسته و دانشجویی رایگان می باشد.

مطالب ثابت