عضو اتحادیه بين المللی روان شناسی علمی
International Union of Psychological Science (IUPsyS) 

کارگاه زوج درمانی مبتنی بر پذیرش

کارگاه زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و ذهن آگاهی توسط دکتر عبدالله امیدی در تاریخ  9 و 10 آبان ماه 1392 در دفتر انجمن برگزار می گردد. علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 09373964609 یا 26211383-021 تماس بگیرند.

کارگاه های در حال اجرا