عضو اتحادیه بين المللی روان شناسی علمی
International Union of Psychological Science (IUPsyS) 

نکوداشت استاد دکتر ولی الله فرزاد

به پاس سال ها تلاش علمی، آموزشی و پژوهشی، مراسم نکوداشت استاد روانشناسی دکتر ولی الله فرزاد روز چهار شنبه 29 بهمن ماه 1393 در سالن 17 شهریور دانشگاه خوارزمی برگزار می گردد. از علاقه مندان دعوت به عمل می آید به منظور برگزاری هر چه با شکوه تر نکوداشت این استاد گرانقدر, در این مراسم شرکت نمایند.
مکان:تهران, خیابان شهید مفتح, دانشگاه خوارزمی, سالن 17 شهریور.
زمان: چهارشنبه 29 بهمن ماه 1393 از ساعت 17-15

اخبار - اخبار انجمن