عضو اتحادیه بين المللی روان شناسی علمی
International Union of Psychological Science (IUPsyS) 

انتخابات مناطق استان تهران سازمان نظام روانشناسی

انتخابات مناظق استان تهران سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران روز جمعه 20 دی ماه 1392 برگزار می گردد. علاقه مندان به کسب اطلاعات بیشتر به سایت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره (www.pcoiran.ir) مراجعه نمایند.

اخبار