مقاله


کد مقاله : 13970906165822

عنوان مقاله : معرفی کتاب: روان شناسی شناختی

نشریه شماره : 87 فصل پاییز 1397

مشاهده شده : 238

فایل های مقاله : 260 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

تألیف: دکتر حسین زارع، دکتر علی اکبر شریفی - ناشر: دانشگاه پیام نور